Úvod » Blog » Zdravie » BMI kalkulačka: Čo je to + ako na tom si

BMI kalkulačka: Čo je to + ako na tom si

Laura Hornáková
https://www.freepik.com/free-vector/hand-drawn-bmi-infographic_37115987.htm

Čo je to BMI kalkulačka si už určite počula viackrát, no chcela by som ti to viac priblížiť a možno aj ukázať, čo si ešte nevedela. BMI je všade skloňovaný výraz, ktorý všetci poznáme.  Je to nástroj, ktorý by mal ukazovať našu „normálnu hmotnosť„.  Môžeš to naozaj zistiť len pomocou vyrátania BMI v kalkulačke? To si povieme v tomto článku.

V tomto článku sa dozvieš:

 • Čo je to vlastne BMI kalkulačka
 • Rozdelenie BMI
 • Kedy a prečo BMI počítať?
 • Je potrebné siahať po BMI kalkulačke?
 • Výpočet BMI, ak by si to naozaj potrebovala vedieť

Čo je BMI kalkulačka

BMI je skratka z anglického slova „body mass index“ čo znamená index telesnej hmotnosti. Výpočet získa  vyrátaním pomeru hmotnosti k výške, ktorý sa používa na klasifikovanie podváhy, nadváhy, a obezity u dospelých. BMI ťa podľa výsledku čísla získaného výpočtom „zatrieďuje“ do kategórie BMI indexu.

BMI je rovnaké pre obe pohlavia a nezohľadňuje vek. Používa sa často napríklad aj v zdravotníctve pre všeobecnú informáciu o stave tvojej hmotnosti. Extrémne hodnoty BMI ukazujú nadváhu, obezitu alebo podváhu a pomáhajú lekárom rýchlo a efektívne zhodnotiť hmotnosť človeka.

Je to najrýchlejší všeobecný indikátor, ktorý funguje pre väčšinu bežnej populácie. Dá sa jednoducho aplikovať na každú populáciu, aj pre rôzne štatistické účely. Problém je vtedy, ak BMI používame ako jediný a striktný pohľad na hmotnosť človeka.

Rozdelenie BMI

BMI

Stav hmotnosti

<17.0

podvýživa

<18.5

podváha

18.5-24.9

normálna váha

≥25.0

nadváha

≥30.0

obezita

Podvýživa BMI ukazujúce <17.0 indikuje chudosť. Kategória podvýživy naznačuje zvýšenú chorobnosť a je označená ako hranica potenciálneho rizika. BMI <16 je závažný stav, ktorý sa spája so zvýšeným rizikom chorôb, zlým fyzickým výkonom, letargiou a rizikom smrti.

Podváha ak BMI ukazuje číslo 18.5, ktoré je na hranici podváhy nemusí sa hneď jednať o podváhu. Vtedy je dobré preveriť viacero parametrov v konzultácii s lekárom. Všetko nižšie od tohto čísla už môže znamenať zdravotné riziko.

Normálna hmotnosť – BMI s číslom 18.5-24.9 interpretuje „normálnu a zdravú“ hmotnosť. V tomto rozmedzí ti nehrozí žiadne zdravotné riziko. Nie je to však ukazovateľ zdravia. BMI nezohľadňuje pomer svalov, tuku a ďalšie iné dôležité parametre. 

NadváhaBMI ≥25 ukazuje na možnú nadváhu, ktorá je determinantom pre mnohé ochorenia (diabetes mellitus II, ischemickú chorobu srdca a mŕtvicu), zvyšuje riziko rakoviny, ochorení žlčníka  a iné.

Obezita – BMI ≥30.0 naznačuje ochorenie – obezitu, ktorému sme schopní vo veľkej miere predchádzať prevenciou – zdravým životným štýlom a dostatočným pohybom. Tento stav znižuje kvalitu života v mnohých aspektoch a zvyšuje riziko predčasného úmrtia.

bmi kalkulačka, BMI kalkulačka: Čo je to + ako na tom si

Kedy a prečo BMI počítať?

BMI sa používa na všeobecnú informáciu o stave tvojej hmotnosti. Dáva nám nejaký prvotný pohľad o pomere tvojej hmotnosti k výške, ale určite ho neradíme k presným nástrojom. BMI kalkulačka sa najviac využíva na identifikovanie obezity alebo podváhy. BMI pomáha odborníkom (výskumníkom, lekárom) zistiť, či je prítomné zvýšené riziko vzniku rôznych ochorení. Hodnota BMI nie je dostatočný nástroj na to, aby lekár urobil záver o zhodnotení zdravotného stavu pacienta. Jeho ďalšie využitie môžeme vidieť u odborníkov pri snahe zmeniť životný štýl klienta.

BMI ráta len s výškou a váhou. Nezohľadňuje vek, pohlavie ani svalovú hmotu. Preto nie je vhodný pre silových športovcov, atlétov, hobby športovcov a tých, ktorý cvičia a majú viac svalovej hmoty. BMI môže ukázať neuspokojivý výsledok niekomu, kto má viac svalov a vôbec nemusí skutočne patriť do tej kategórie so zvýšenou hmotnosťou a nejakým rizikom. Preto BMI nie je dobre uplatniteľné pre všetky prípady.

„Čím nižšie BMI tým lepšie“, no, nie tak úplne. Ako sme už spomenuli vyššie BMI nezohľadňuje základné antropometrické parametre a jeho výpočty nie sú presné. Aj keď nám ukáže „normálnu hmotnosť“, nemusí nás to uspokojiť a môžeme chcieť ísť “ na nižšie číslo“, čo môže viesť k nesprávnym stravovacím návykom, extrémnym diétam a neskôr aj k rozvoju PPP.

bmi kalkulačka, BMI kalkulačka: Čo je to + ako na tom si

https://www.freepik.com/free-photo/female-doctor-listening-patient-complaints_1238940.htm#query=doctor%20consultancy&position=35&from_view=search&track=ais&uuid=85233499-15a5-46eb-b2f4-f040eaa969b8

Je potrebné siahať po BMI kalkulačke? 

BMI bolo v minulosti veľmi populárne a využívané medzi „fitness odborníkmi“. Ľudí na základe výsledku kategorizovali do skupín BMI a podľa toho im pripravili tréningový a stravovací plán. Takýmto štýlom sa to dostalo medzi bežnú populáciu a ľudia si bežne zisťovali svoje BMI cez kalkulačky a robili závery, či potrebujú chudnúť alebo nie. A to aj bez toho, aby poznali bližšie svoj výživový a fyzický stav.

BMI kalkulačka je dobrý nástroj pri prvotnom podozrení na podvýživu alebo obezitu u bežnej populácie. Urobiť nejaký záver len na základe BMI je nevhodné.

Nedostatkom BMI je, že mu chýbajú tieto dôležité premenné vo výpočte:

 • vek
 • pohlavie
 • nezohľadňuje množstvo svalstva
 • pomer kostnej denzity

Informáciu o svojom množstve telesného tuku a presnejší prehľad o rozložení tela môžeš zistiť lepšie pomocou týchto nástrojov:

 • vyšetrenie kožných rias – kaliper (najlacnejšia, veľmi presná a účinná metóda), tzn. pri pohľade na pomer/cenu/výkon nepoznáme nič lepšie. Meranie vykonáva druhá osoba, ktorá má skúsenosti s meraním.
 • denzitometria – DEXA scan (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) je diagnostický prístroj, ktorý pracuje na základe röntgenu vie veľmi presne určiť kostnú denzitu, množstvo svalov a telesného tuku. Primárne sa využíva na diagnostiku ochorení spojených so znižovaním kostnej denzity (osteopénia, osteoporóza atď).
 • Bioimpedančná analýza – asi najčastejšie využívaná neinvazívna metóda, ktorá trvá niekoľko sekúnd. Vyhodnocuje zloženie tela pomocou šírenia elektrického prúdu nízkej intenzity telesnými štruktúrami.

BMI má svoje limitácie, ale na zhodnotenie rôznych štatistík na národnej a medzinárodnej úrovni v obezite, zatiaľ neexistuje jednoduchší a lepší nástroj.

Výpočet BMI, ak by si to naozaj potrebovala vedieť

Ak by si naozaj potrebovala vedieť svoje BMI (a myslíš si, že by ti to pomohlo), tu je online kalkulačka.

Ak ti vyjdú neuspokojivé hodnoty nezúfaj. Neznamená to dobrú výpovednú hodnotu ukazujúcu skutočný stav. Ak máš stres z výsledku, tak sa určite neváhaj poradiť s odborníkom. Odpovie ti, či naozaj má kalkulačka pravdu a zohľadnila všetky potrebné aspekty.

Čo si z toho vziať

 • BMI dobre slúži prvotne ako diagnostický nástroj pri podozrení obezity alebo podvýživy.
 • Vhodný na medzinárodné štatistické určenie miery obezity v populácii.
 • Okrem bežnej populácie nie je veľmi uplatniteľný (siloví športovci, atléti, hobby športovci).
 • Ťažko sa určuje niekoho ideálna hmotnosť. Dôležitejšie je percento a druh tuku v našom tele.
 • Na určenie rozloženia tela existujú lepšie merače: bioimpedančná analýza, merač kožných rias – kaliper, DEXA scan.

 

 

Zdroje:

https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/malnutrition-in-women 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1046/j.1467-789x.2001.00031.x

Komentáre

Mohlo by ťa tiež zaujímať