Ginko biloba: aké má účinky?

Ginko sa vo forme rastlinných liečiv používa pri liečbe mnohých stavov. Je známe najmä pre svoju účinnosť pri liečení demencie, Alzheimeru, či rôznych typov nevoľností. Medzi iné ochorenia, pri ktorých môže byť ginko biloba účinným pomocníkom, patrí:

 • úzkosť a depresia
 • schizofrénia
 • nedostatočný prietok krvi do mozgu
 • problémy s krvným tlakom
 • výšková choroba
 • erektilná dysfunkcia
 • astma
 • neuropatia
 • rakovina
 • predmenštruačný syndróm (PMS)
 • porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
 • makulárna degenerácia

Avšak rovnako ako mnoho iných prírodných liečiv, ani ginko nebolo zatiaľ dostatočne študované v mnohých liečbach, pri ktorých sa používa.

Aké má ginko biloba účinky na zdravie?

Predpokladá sa, že blahodarné účinky na zdravie má ginkgo vďaka vysokým antioxidačným a protizápalovým vlastnostiam. Napomáha tiež zvyšovať prietok krvi a pravdepodobne hrá úlohu v činnosti neurotransmiterov v mozgu.

Niektoré štúdie účinnosť ginka podporujú, iné zas ukazujú zmiešané alebo nejasné výsledky. V roku 2008 bola zverejnená štúdia Ginkgo Evaluation of Memory (GEM). Štúdia sa snažila odhaliť, či by ginko mohlo byť nápomocné pri znižovaní výskytu všetkých druhov demencie vrátane Alzheimerovej choroby. Zamerala sa tiež na vplyv ginka na:

 • celkový kognitívny pokles
 • krvný tlak
 • výskyt kardiovaskulárnych chorôb a mozgových príhod
 • celkovú úmrtnosť
 • funkčné postihnutia

ginko biloba, Ginko biloba: nie je až také zázračné? V týchto prípadoch ho určite neužívaj!

Štúdia GEM, doteraz najväčšia svojho druhu, sledovala po dobu 6 až 7 rokov 3 069 ľudí vo veku viac ako 75 rokov. Vedci neodhalili u účastníkov štúdie žiadny účinok na prevenciu demencie a Alzheimerovej choroby u účastníkov štúdie. Navyše, metaanalýza z roku 2012 zistila, že ginko nemá žiadne pozitívne účinky na kognitívne funkcie u zdravých ľudí. Je teda ginko zbytočné a ľudia sa celé tisícročia mýlili?

Kedy ginko užívať a kedy želaný efekt pravepodobne neprinesie?

Štúdia z roku 2014 napriek tomu ukázala, že suplementácia ginkga môže byť prospešná pre ľudí, ktorí už trpia Alzheimerovou chorobou a užívajú inhibítory cholínesterázy – bežné lieky používané na liečbu tohto ochorenia.

Štúdia GEM tiež preukázala, že ginko nemá vplyv na znižovanie vysokého krvného tlaku. Nenašli sa ani žiadne dôkazy o tom, že by užívanie ginka viedlo k nižšiemu riziku srdcových, či mozgových príhod. Je však pravdepodobné, že má ginko biloba efekt na znižovanie rizika ochorenia periférnych artérií spôsobené nedostatočným krvným obehom.

Podľa systematického prehľadu z roku 2013 možno ginkgo považovať za adjuvantnú (sekundárnu) liečbu schizofrénie. Vedci zistili, že ginkgo „vykazovalo priaznivý účinok na pozitívne psychotické príznaky“ u ľudí s chronickou schizofréniou, ktorí užívajú antipsychotické lieky.

Vedci v tejto štúdii tiež odhalili pozitívne účinky na ADHD, autizmus a generalizovanú úzkostnú poruchu, avšak na potvrdenie alebo vyvrátenie týchto teórií je potrebný ďalší výskum.

Ginko biloba na liečbu erektilnej dysfunkcie?

Iné štúdie zas indikujú, že ginko môže napomôcť v boji proti erektilnej dysfunkcii spôsobenej antidepresívami. Vedci sa domnievajú, že ginko zvyšuje koncentrácie plynu oxidu dusnatého v tele, ktorý hrá významnú úlohu pri zvyšovaní prietoku krvi do penisu.

Podľa štúdie z roku 2009 môže ginko pomôcť zmierniť príznaky pri predmenštruačnom syndróme (PMS). Počas štúdie došlo u účastníkov užívajúcich liečivá z ginka k podstatnej úľave od nepríjemných príznakov.

Riziká užívania ginka

Ginko je pre zdravých ľudí bezpečné používať až šesť mesiacov kontinuálne. Závažné vedľajšie účinky sú zriedkavé. Napriek tomu Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nereguluje ginko a ďalšie voľne predajné rastlinné liečivá, tak prísne ako iné lieky. To znamená, že je ťažké určiť, čo sa v kupovanom doplnku nachádza. Kupuj preto iba doplnky, ktorým dôveruješ, ideálne od overeného výrobcu.

Ginko biloba a alergie: pozor na urushiol!

Ginko môže u niektorých ľudí vyvolať aj alergickú reakciu. Toto riziko je vyššie najmä u ľudí alergických na urushiololejovitú živicu nachádzajúcu sa v jedovatom brečtane, škumpe, jedovatom dube a mangovej kôre.

Ginkgo môže podporovať krvácanie. Nie je ho preto vhodné užívať pri poruchách krvácania, či pri užívaní liekov podporujúcich krvácanie. Pre zníženie rizika zvýšeného krvácania je vhodné ginko vysadiť zo stravy minimálne 2 týždne pred chirurgickým zákrokom.

Pozor na súčasné užívanie s liekmi proti zrážaniu krvi

Gingko taktiež nie je vhodné pre ľudí, ktorí sa liečia na poruchy zrážania krvi. Liečivá z ginka sú nevhodné najmä pri užívaní NSAID (nesteroidné protizápalové lieky), ako napr. ibuprofén. Ginkgo môže mať v určitých prípadoch vážne vedľajšie účinky. Ak teda užívaš nejaké lieky, prekonzultuj užívanie ginka so svojim lekárom – koniec koncov, tak ako by to malo byť pri všetkých doplnkoch výživy.

Ginkgo znižuje hladinu cukru v krvi (glykémiu). Z tohto dôvodu, by mali byť obzvlášť opatrné osoby trpiace cukrovkou, hypoglykémiou, či osoby užívajúce lieky pre znižovanie glykémie.

Semená ginka ani jeho nespracované listy určite nekonzumuj; sú totiž toxické.

Ginko biloba v tehotenstve radšej nie

Z dôvodu rizika pre zvýšené krvácanie sa ginku treba vyhýbať aj pri tehotenstve.

Medzi ďalšie možné vedľajšie účinky ginka patrí:

 • bolesť hlavy
 • zvracanie
 • hnačka
 • nevoľnosť
 • búšenie srdca
 • závraty
 • vyrážka

Ešte donedávna sa ginko považovalo za čarovnú rastlinu na prevenciu straty pamäti súvisiacej s vekom a ďalších ochorení. Doterajší výskum však túto ideu dokonalého lieku nepodporuje.

Väčšina výskumu na ginko je anekdotická alebo stará desaťročia. Niektoré výskumy naznačujú, že ginko môže mať efekt na oddialenie nástupu Alzheimerovej choroby, úľavu pri duševných ochoreniach, zvýšenie sexuálnej spokojnosti a zlepšenie prietoku krvi do periférnych tepien.

Lieky na závažné ochorenia však nie je vhodné nahrádzať liečivami z ginka bez konzultácie s lekárom.